...aby budúcnosť bola čistá...

Vykupujeme a spracovávame železný a neželezný odpad

Kto sme?
Sme profesionáli v oblasti nakladania s kovovým odpadom!

Zaoberáme sa komplexným nakladaním s kovovým odpadom vrátane zberu, triedenia, spracovania podľa požiadaviek zákazníka a prepravy v upravenom stave do hutníckych závodov, zlievární, oceliarní a obchodných partnerov doma i v zahraničí. Pre túto činnosť máme prístup k najnovším technológiám, ktoré nám umožňujú uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov.

Zabezpečujeme 100% uspokojenie požiadaviek každého zákazníka pri súčasnom dodržiavaní environmentálnych a obchodných štandardov, ako aj všetkých platných právnych predpisov.

Sme spoľahlivým a vyhľadávaným partnerom pre domácich i zahraničných klientov.

1
Objednáte

nás

2
Odvezieme

od vás

3
Zaplatíme

vám

Ochrana životného prostredia a recyklácia.


Vysoko kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a zmyslom pre zodpovednosť, ktorí sa v tomto sektore neustále vzdelávajú, zabezpečujú dodržiavanie ekologických podmienok pri spracovaní a recyklácii kovového odpadu. To zaručuje, že vykonaná práca dodržiava najprísnejšie environmentálne normy.

Spolupracujeme s kolektívnymi systémami zhodnocovania, triedenia, spracovania, využívania a zneškodňovania elektrických zariadení a elektronického odpadu. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou a samozrejmosťou.

Kontaktujte nás